Technologia

 

Wyposażenie maszynowe i aparaturowe, oraz stosowane technologie umożliwiają przedsiębiorstwu ASPEL przedstawienie różnorodnej oferty obejmującej:

  • Produkcję elektronicznej aparatury medycznej;
  • Pełną obsługę w zakresie badań wyrobów elektrycznych, elektronicznych i medycznych na zgodność z wymaganiami norm europejskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej również realizowaną przez Akredytowane Laboratorium Pomiarowo - Badawcze ASPEL;

 

Aspel - Technologia

Aspel - Technologia