Technologia

 

Wyposażenie maszynowe i aparaturowe, oraz stosowane technologie umożliwiają przedsiębiorstwu ASPEL przedstawienie różnorodnej oferty obejmującej:

  • Produkcję elektronicznej aparatury medycznej;
  • Pełną obsługę w zakresie badań wyrobów elektrycznych, elektronicznych i medycznych na zgodność z wymaganiami norm europejskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej również realizowaną przez Akredytowane Laboratorium Pomiarowo - Badawcze ASPEL;
  • Projektowanie i produkcja obwodów drukowanych jedno- i wielowarstwowych;
  • Przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej i wykonawstwo form wtryskowych i narzędzi precyzyjnych;
  • Przetwórstwo tworzyw sztucznych;
  • Automatyczny montaż elementów SMD;
  • Montaż elementów przewlekanych;
  • Organizacja konferencji, szkoleń i warsztatów, z własnym zapleczem hotelowym;

 

Aspel - Technologia

Aspel - Technologia