CardioTEST CPET - to nowy zestaw do ergospirometrii wprowadzony do naszej oferty produktowej.

2018-03-06

CardioTEST CPET - nowoczesny system do wykonywania testów wysiłkowych wraz z oceną wydolności oddechowej.

System diagnostyczny przeznaczony do wykonywania standardowych elektrokardiograficznych testów
wysiłkowych wraz z bezpośrednią oceną wydolności (VO₂) oraz oceną układu oddechowego i metabolizmu
mięśniowego na podstawie pomiarów przepływu i stężenia gazów wydechowych: tlenu i dwutlenku węgla.

cofnij