Badania EKG - ECG

Badanie EKG (ang. ECG) polega na dokonaniu profesjonalnego pomiaru pracy serca pacjenta dzięki przyklejonym do jego klatki piersiowej elektrodom. Można wykonywać je zarówno podczas operacji, w celu kontroli pracy mięśnia sercowego, jak i w spoczynku, by zarejestrować nieprawidłowości w rytmie jego pracy. Rozpoznanie i diagnoza chorób wieńcowych to w przypadku badania EKG najważniejsze zadanie lekarza. Im dokładniejszy wykres i bardziej czuła aparatura tym łatwiej jest odpowiednio przeanalizować otrzymane wyniki i wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Aparatury EKG (ang. ECG) używa się nie tylko podczas operacji, ale również podczas badań wysiłkowych czy rehabilitacji kardiologicznej pacjentów, u których podejrzewa się problemy z działaniem układu wieńcowego. Wyniki takich badań otrzymuje się w formie papierowej (wykres EKG na papierze milimetrowym) oraz cyfrowym (zapis ECG w pamięci wewnętrznej lub flash), które jasno pokazują różnicę potencjałów w formie spadków i wzrostów.

Badanie EKG (ang. ECG) może pokazać czy mięsień sercowy pracuje w równym rytmie. Często wykorzystuje się je do oceny kondycji pacjenta, co może stanowić ważną informację, jeśli jest to osoba starsza, a operacja mogłaby zbyt mocno obciążyć jej serce. Dokładny zapis pozwala tu ponadto na precyzyjna lokalizację problemów wieńcowych (np. przerostu któregoś z przedsionków, arytmii, czy migotania komór).

Historia aparatury EKG sięga aż XIX wieku, kiedy to na krótko po odkryciu fal elektromagnetycznych przeprowadzono pierwszy udany eksperyment na żabie. Dzisiejsza technologia pozwala nam na znacznie dokładniejsze i komfortowe badanie czynności serca, a aparatura do tego przeznaczona uległa sporej miniaturyzacji. Stanowiska medyczne do pomiaru EKG mieszczą się dziś na jednym wózku, a coraz częściej można spotkać również urządzenia mobile, które pacjenci mogą używać we własnym domu lub takie, które lekarz może szybko przetransportować, a ich użycie wymaga jedynie podłączenia do komputera PC.